Objekti v delu

  • Izvedba raznih del ob SH Sedlo
  • Preureditev pisarn ter investicijsko vzdrževanje v ZC Volče
  • Meteorna in fekalna kanalizacije ob zdravstvenem domu v Bovcu
  • Zemeljska dela na poškodovanem vodovodu v Bovcu
  • Izvedba fekalne kanalizacije na Logu v Tolminu
  • Porušitev in odstranitev ter novogradnja Kot 89, 90
  • Rekonstrukcija stanovanje hiše ter izvedba termoizolacijskih del na SH Žaga
  • Izgradnja stanovanjske hiše in garaže ob hiši v naselju Krn
  • Gradbeno obrtniška dela na stanovanjski hiši po III. gradbeni fazi
  • Rekonstrukcija objekta Kot 86, Bovec
Gradbeno podjetje Posočje,
d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin
+386 538 81 100 info(at)gp-posocje.si