Reference

Izvedba ekološkega otoka v Bovcu

Gradbeno obrtniška dela na stanovanjski hiši po III. gradbeni fazi

Rekonstrukcija objekta, Bovec

Meteorna in fekalna kanalizacije ob zdravstvenem domu v Bovcu

Zemeljska dela na poškodovanem vodovodu v Bovcu

Izvedba fekalne kanalizacije na Logu v Tolminu

Rekonstrukcija stanovanjske hiše Gorenja Trebuša

Rekonstrukcija cerkve Marijinega obiskanja na Ponikvah

Izvedba gradbenih del in zunanje ureditve pri izgradnji objekta

Prizidek k pakirnici TKK v Srpenici

Rekonstrukcija enostanovanjske stavbe Zatolmin

 

Gradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 2. faza

Porušitev in odstranitev ter novogradnja Drežnica

Rekonstrukcijska dela na stanovanjski Bovec

Preureditev podstrešja stanovanjske hiše v bivalne prostore

Izgradnja poslovnega objekta v naselju Robidišče Izgradnja skladiščnega objekta v Poljubinju

Izgradnja kletne etaže stanovanjske hiše na Petelincu ter izvedba obrtniško inštalacijskih del na kletnem delu objekta

Ureditev fasade na upravni stavbi in delavnicah Komunale Tolmin d.o.o.

Rekonstrukcija, prizidava in nadzidava Hotela Dvorec

Prestavitev 20kV distribucijskega in internega elektrovoda TKK

Prenova počitniške hiše v naselju Soča

Zunanja ureditev Brdo (Bovec)

Izvedba kabelske kanalizacija Mlekarna Planika Kobarid

Izvedba TI fasade in sanacija podstrešja

Gradnja vodohrana Stanovišče

Izgradnja marketa v Brdih, KZ Tolmin z.o.o. Prenova stanovanjske hiše v Borjani

Izgradnja SH do III. gradbene faze na Kamnem

Izvedba podpornih zidov v Breginju Izvedba tehnološke kanalizacije Planika Kobarid

Izgradnja parkirišča v Čezsoči

Ureditev platoja na severni strani Trgovine Gradbenik, KZ Tolmin z.o.o. Energetska sanacija Penziona Kobala, Poljubinj

Prenova prostorov uprave KZ Tolmin z.o.o.

Rekonstrukcija pritličja stanovanjske hiše v Zatolminu

Sanacija strehe Športne dvorane Kobarid

Novogradnja objekta po potresu, Dvor 2 Bovec

Rekonstrukcija večnamenskega objekta KS Orehek

Izvedba AB plošče za stanovanjski objekt v Poljubinju Rekonstrukcija pritličja stanovanjske hiše v Zatolminu

Prenova stanovanjske hiše v Borjani Rekonstrukcija objekta po potresu, Soča

Stanovanjska hiša v popotresni gradnji Mala vas, Bovec (novogradnja) Rekonstrukcija stanovanjske hiše v Tolminu

Sanacija fasade skladiščnega objekta, Mlekarna Planika

Porušitev in odstranitev zadružnega doma v Čezsoči Preureditev prezbiterija svete Katarine v Borjani

Izvedba vzdrževalnih del OŠ Dušana Muniha Most na Soči

Skladiščni objekt Koplast Manfreda v Tolminu

Sanacija kamnitega podpornega zidu na pokopališču pri Sv. Lovrencu

Parkirišče za avtodome, Poljubinj

 

Izvedba ograje ob pešpoti pri Tolminki in ČN Tolmin Obnova in rekonstrukcija trgovske hale v Poljubinju ter izvedba talne plošče za montažni šotor

 

Večnamenski objekt Šentviška Gora (novogradnja)

 

Industrijska hala v Kobaridu

 

(novogradnja)

 

Izgradnja stanovanjskih hiš (nadomestna gradnja) v popotresni obnovi (Bovec, Soča, Čezsoča, Staro selo, Kneške Ravne,…) Porušitev in odstranitev objektov poškodovanih v potresu (Žabče, Most na Soči, Daber, Bovec, Soča, Čezsoča, Kal Koritnica, Staro selo, Volarje, Podlanišče, Cerkno, Hudajužna, Slap ob Idrijci, Čiginj)

Izgradnja Večnamenskega objekta Podlanišče

 

Zunanja ureditev, Mrliška vežica Bovec

 

Izvedba termo-izolacijskih fasad

Ureditev parkirišča na Kneži Ureditev pešpoti ob Tolminki

Namakalni sistem Gorenje Polje

Razširitev marketa KZ Tolmin in ureditev parkirišča

Komunalna ureditev ulic v Tolminu (Soška ulica, Podbreg, Klanec, Pod brajdo)

Vodohrani (Logje, Robidišče, Kamno, Borjana, Most na Soči, Sedlo, Trenta)

 

 

Izgradnja dvigal (VDC Tolmin, Knjižnjica Tolmin)

 

Rekonstrukcija cerkev (Borjana, Šentviška Gora, Perati)

 

Dokončanje Mladinskega hotela Bovec Ribogojnica na Tolminki s servisno predelovalnim objektom

 

Proizvodna hala Aurenis v Poljubinju

Gradbeno podjetje Posočje,
d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin
+386 538 81 100 info(at)gp-posocje.si