Reference

Rekonstrukcija, prizidava in nadzidava Hotela Dvorec

Prestavitev 20kV distribucijskega in internega elektrovoda TKK

Prenova počitniške hiše v naselju Soča

Zunanja ureditev Brdo (Bovec)

Izvedba kabelske kanalizacija Mlekarna Planika Kobarid

Izvedba TI fasade in sanacija podstrešja

Gradnja vodohrana Stanovišče

Izgradnja marketa v Brdih, KZ Tolmin z.o.o.

Prenova stanovanjske hiše v Borjani

Izgradnja SH do III. gradbene faze na Kamnem

Izvedba podpornih zidov v Breginju

Izvedba tehnološke kanalizacije Planika Kobarid

Izgradnja parkirišča v Čezsoči

Ureditev platoja na severni strani Trgovine Gradbenik, KZ Tolmin z.o.o.

Energetska sanacija Penziona Kobala, Poljubinj

Prenova prostorov uprave KZ Tolmin z.o.o.

Rekonstrukcija pritličja stanovanjske hiše v Zatolminu

Sanacija strehe Športne dvorane Kobarid

Novogradnja objekta po potresu, Dvor 2 Bovec

Rekonstrukcija večnamenskega objekta KS Orehek

Izvedba AB plošče za stanovanjski objekt v Poljubinju

Rekonstrukcija pritličja stanovanjske hiše v Zatolminu

Prenova stanovanjske hiše v Borjani

Rekonstrukcija objekta po potresu, Soča

Stanovanjska hiša v popotresni gradnji Mala vas, Bovec (novogradnja)

Rekonstrukcija stanovanjske hiše Petra Skalarja 1 v Tolminu

Sanacija fasade skladiščnega objekta, Mlekarna Planika

Porušitev in odstranitev zadružnega doma v Čezsoči

Preureditev prezbiterija svete Katarine v Borjani

Izvedba vzdrževalnih del OŠ Dušana Muniha Most na Soči

Skladiščni objekt Koplast Manfreda v Tolminu

Sanacija kamnitega podpornega zidu na pokopališču pri Sv. Lovrencu

Parkirišče za avtodome, Poljubinj

Izvedba ograje ob pešpoti pri Tolminki in ČN Tolmin

Obnova in rekonstrukcija trgovske hale v Poljubinju ter izvedba talne plošče za montažni šotor

Večnamenski objekt Šentviška Gora (novogradnja)

Industrijska hala v Kobaridu (novogradnja)

Izgradnja stanovanjskih hiš (nadomestna gradnja) v popotresni obnovi
(Bovec, Soča, Čezsoča, Staro selo, Kneške Ravne,…)

Porušitev in odstranitev objektov poškodovanih v potresu
(Žabče, Most na Soči, Daber, Bovec, Soča, Čezsoča, Kal Koritnica, Staro selo, Volarje, Podlanišče, Cerkno, Hudajužna, Slap ob Idrijci, Čiginj)

Izgradnja Večnamenskega objekta Podlanišče

Zunanja ureditev, Mrliška vežica Bovec

Izvedba termo-izolacijskih fasad

Ureditev parkirišča na Kneži

Ureditev pešpoti ob Tolminki

Namakalni sistem Gorenje Polje

Razširitev marketa KZ Tolmin in ureditev parkirišča

Komunalna ureditev ulic v Tolminu
(Soška ulica, Podbreg, Klanec, Pod brajdo)

Vodohrani
(Logje, Robidišče, Kamno, Borjana, Most na Soči, Sedlo, Trenta)

Izgradnja dvigal
(VDC Tolmin, Knjižnjica Tolmin)

Rekonstrukcija cerkev (Borjana, Šentviška Gora, Perati)

Dokončanje Mladinskega hotela Bovec

Ribogojnica na Tolminki s servisno predelovalnim objektom

Proizvodna hala Aurenis v Poljubinju

Gradbeno podjetje Posočje,
d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin
+386 538 81 100 info(at)gp-posocje.si