Objekti v delu

 • Ureditev platoja na severni strani Trgovine Gradbenik, KZ Tolmin z.o.o.

 • Izgradnja marketa v Brdih, KZ Tolmin z.o.o.

 • Sanacija strehe Športne dvorane Kobarid
 • Rekonstrukcija enostanovanjske stavbe Zatolmin
 • Prenova prostorov uprave KZ Tolmin z.o.o.
 • Rekonstrukcija pritličja stanovanjske hiše v Zatolminu
 • Prenova stanovanjske hiše v Borjani
 • Izvedba nadstreškov nad glavnim vhodom in ob severni fasadi ter izvedba fasaderskih del v Poljubinju
 • Izgradnja SH do III. gradbene faze na Kamnem
 • Izvedba podpornih zidov v Breginju
 • Rekonstrukcija cerkve Marijinega obiskanja na Ponikvah
 • Porušitev in odstranitev ter novogradnja Drežnica 45

   

Gradbeno podjetje Posočje,
d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin
+386 538 81 100 info(at)gp-posocje.si