Objekti v delu

 • Izgradnja skladiščnega objekta v Poljubinju
 • Preureditev podstrešja stanovanjske hiše v bivalne prostore
 • Prenova počitniške hiše v naselju Soča
 • Izgradnja poslovnega objekta v naselju Robidišče
 • Izgradnja stanovanjske hiše in garaže ob hiši v naselju Krn
 • Gradbeno obrtniška dela na stanovanjski hiši po III. gradbeni fazi
 • Rekonstrukcijska dela na stanovanjski hiši Klanc (Bovec)
 • Rekonstrukcija stanovanjske hiše Gorenja Trebuša
 • Zunanja ureditev Brdo (Bovec)
 • Izvedba TI fasade in sanacija podstrešja
 • Izgradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici – 2. faza
 • Gradnja vodohrana Stanovišče
 • Rekonstrukcija objekta Kot 86, Bovec
 • Rekonstrukcija enostanovanjske stavbe Zatolmin

 • Rekonstrukcija cerkve Marijinega obiskanja na Ponikvah
 • Porušitev in odstranitev ter novogradnja Drežnica 45

   

Gradbeno podjetje Posočje,
d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin
+386 538 81 100 info(at)gp-posocje.si