Objekti v delu

  • Izvedba gradbeno-obrtniških del – Skladišče za krmo Idrsko
  • Izvedba zunanje ureditve Soča 46
  • Rekontrukcija SH Kamno
  • Izvedba raznih del ob SH Sedlo
  • Preureditev pisarn ter investicijsko vzdrževanje v ZC Volče
  • Porušitev in odstranitev ter novogradnja Kot 89, 90
  • Rekonstrukcija stanovanje hiše ter izvedba termoizolacijskih del na SH Žaga
  • Izgradnja stanovanjske hiše in garaže ob hiši v naselju Krn
Gradbeno podjetje Posočje,
d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin
+386 538 81 100 info(at)gp-posocje.si