Objekti v delu

  • Stanovanjska hiša v popotresni gradnji Mala vas Bovec (novogradnja)
  • Obnova in rekonstrukcija trgovske hale v Poljubinju ter izvedba talne plošče za montažni šotor

  • Skladiščni objekt Koplast Manfreda v Tolminu
  • Rekonstrukcija objekta po potresu v Soči
  • Parkirišče za avtodome, Poljubinj 
  • Izvedba ograje ob pešpoti pri Tolminki in ČN Tolmin

Gradbeno podjetje Posočje,
d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin
+386 538 81 100 info(at)gp-posocje.si