Objekti v delu

 • Rekonstrukcija objekta Kot 86, Bovec
 • Izgradnja parkirišča v Čezsoči
 • Izvedba tehnološke kanalizacije Planika Kobarid
 • Izgradnja marketa v Brdih, KZ Tolmin z.o.o.

 

 

 • Rekonstrukcija enostanovanjske stavbe Zatolmin

 • Prenova stanovanjske hiše v Borjani
 • Izgradnja SH do III. gradbene faze na Kamnem
 • Izvedba podpornih zidov v Breginju
 • Rekonstrukcija cerkve Marijinega obiskanja na Ponikvah
 • Porušitev in odstranitev ter novogradnja Drežnica 45

   

Gradbeno podjetje Posočje,
d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin
+386 538 81 100 info(at)gp-posocje.si