Objekti v delu

  • Rekonstrukcija stanovanjske hiše Petra Skalarja 1 v Tolminu
  • Stanovanjska hiša v popotresni gradnji Mala vas Bovec (novogradnja)
  • Skladiščni objekt Koplast Manfreda v Tolminu
  • Rekonstrukcija objekta po potresu v SočiGradbeno podjetje Posočje,
d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin
+386 538 81 100 info(at)gp-posocje.si